Opplasting Galleri

Vi ønsker å rullere og fornye galleriet med medlemmers bilder.
Dersom du ønsker å bidra kan vi anbefale følgende:

– Ditt navn på bildet
– MB: ikke større enn 5 MB (5120 Kb)
– Fil: .jpg

Bilder sendes til vår e-post: tipsbiofoto.nord(att)gmail.com