Praktiske lenker

LenkerInfo
Stjørdal FotoVår sponsor av fotoutstyr
Visit Nesna Bli med på Havørnsafari på Helgelandskysten!
JottacloudNettsky lagring av bilder.
Artsobservasjoner i NordlandObservasjon av fugl i Nordland
Artsobservasjoner i Troms/Finnmark Observasjon av fugl i Troms/Finnmark
NordlysvarselFølg med på nordlyset
BirdLife / Norsk Ornitologisk foreningBirdLife, en naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern, som har bevaring av fugleartene og deres leveområder som et sentralt arbeidsområde.
Norsk Zoologisk forening Har et bredt virkeområde, fra insekter og krepsdyr til pattedyr og fugler. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.
Norsk Emotologisk foreningEn av Norges eldste naturfaglige foreninger (1904), med formål å fremme interessen for og studiet av entomologien (læren om insekter) i Norge
Norsk Botanisk foreningForeningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere og andre med interesse for norsk flora.
SabimaSamarbeidsrådet for biologisk mangfold, en en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge.
Norsk PolarinstituttNP er som Miljødirektoratet et direktorat under Miljøverndepartementet, og driver forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene.
EventbriteForedrag og workshops online. Krever innlogging. Både gratis og billettkjøp (paypal). Søk på ulike emner og huk av for online under filter. F.eks. «photography events»